Avukatlık ücretleri aşağı çekilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah Türkiye Barolar Birliği ile yapmış olduğumuz olumlu görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki yılbaşından itibaren şirket kuruluş işlemlerine ilişkin avukatlık ücretleri aşağı çekilecek" dedi.

Avukatlık ücretleri aşağı çekilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah Türkiye Barolar Birliği ile yapmış olduğumuz olumlu görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki yılbaşından itibaren şirket kuruluş işlemlerine ilişkin avukatlık ücretleri aşağı çekilecek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Ağbal, gelir politikalarını; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın teşviki, yurt içi tasarrufların artırılması, katma değer zincirinde yükselme, ekonominin rekabet gücünü artırma ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırma eksenlerini dikkate alarak oluşturup, uyguladıklarını söyledi.

Yatırımı, üretimi ve istihdamı teşvik ettiklerini vurgulayan Ağbal, ekonominin rekabetçi yapısını güçlendirmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için önemli düzenlemeleri ardı ardına yaptıklarını ifade etti.

Ağbal, hayata geçen düzenlemelerin önümüzdeki dönemde ekonominin büyümesine ciddi katkılar vermesini beklediklerini dile getirdi.

Yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Ağbal, işlem maliyetlerini azalttıklarını, süreçleri basitleştirdiklerini, yatırımların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Ağbal, "Bütün amacımız yatırım döneminde yatırım maliyetlerini aşağı çekmek suretiyle ülkede yatırıma önemli teşvikler vermek. Bunları daha da devam ettireceğiz" diye konuştu.

Son 1 yılda yapılan önemli düzenlemelerden birinin şirket kuruluş işlemlerinin basitleştirilmesi ve bu süreçte oluşan kamusal yüklerin azaltılması olduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Özellikle damga vergisi ve harç yükümlülüklerini kaldırdık; defter tutma ücretlerini yarı yarıya düşürdük. İnşallah Türkiye Barolar Birliği ile yapmış olduğumuz olumlu görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki yılbaşından itibaren şirket kuruluş işlemlerine ilişkin avukatlık ücretleri aşağı çekilecek. Bütün bu düzenlemeler şirket kuruluş maliyetlerini ortalama bin 100 liradan 300 liraya düşürmüş olacak. Ortalama şirket kuruluş süresi de 8-8,5 günden 2,5 güne düşmüş olacak."

Teşvik sisteminde son 1 yılda önemli düzenlemelere gidildiğini ifade eden Ağbal, sistemin daha etkin, etkili ve yatırımcı için daha cazip olmasını sağlayan çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ağbal, Ar-Ge ve tasarım desteklerini artırdıklarını, üniversite-sanayi iş birliğini artıracak teşvikler getirdiklerini, finans sistemine yönelik önemli vergi teşvikleri sağladıklarını dile getirdi.

Faizsiz finans sistemini desteklediklerine değinen Ağbal, tasarrufları teşvik edecek, enerji verimliliğini destekleyecek, verginin sosyal boyutunu düzenleyen çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Ağbal, yılbaşından itibaren Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerini birleştireceklerini, bunun vatandaşların vergiye gönüllü uyumu bakımından önemli bir uygulama olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİK İMKANLARDAN YARARLANILIYOR

Beyan, bildirim ve ödeme gibi işlemlerin çoğunu elektronik ortama taşıdıklarına işaret eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Elektronik belge ve elektronik defter uygulamaları ile mükelleflerimizin vergiye uyum maliyetlerini azaltıyor, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz. Ekim 2016 itibarıyla e-fatura ve e-defter uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 52 bine ulaştı, e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı ise 4 bini geçti. Düzenlenen e-fatura sayısı 330 milyona, e-arşiv fatura sayısı ise 4,5 milyara ulaştı. Tebliğ işlemlerinde elektronik tebliğ uygulamasına geçiyoruz. Ekim sonu itibarıyla 2,7 milyon tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik. Hazır Beyan Sistemi ile kasım ayı itibarıyla 1 milyon 446 bin mükellefin beyannamesini aldık."

KDV İADELERİ

Naci Ağbal, KDV iadelerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Ağbal, şu bilgileri verdi:

"Amacımız KDV iade süreci içerisinde sıfır kağıt, sıfır maliyeli işlem ve vatandaşın en hızlı şekilde KDV iadesini doğru şekilde alabilmesini sağlamak. KDV işlemlerinde etkinliği, etkililiği, hızı artırabilmek için ihtisas vergi daireleri kurmaya başladık. Ankara ve İstanbul'da bu amaçla vergidairelerini faaliyete geçirdik. Önümüzdeki aylarda ihtisas vergi dairelerinin sayılarını artıracağız. Diğer illerde de sadece KDV iadelerine dönük olmak üzere yeni ihtisas vergi daireleri kuracağız."

YENİDEN YAPILANDIRMADA SON GÜN

Mükellef borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatan Ağbal, "Çok önemli bir tanıtım ve kampanya dönemi yürüttük. Tanıtım faaliyetlerine verdiğimiz ağırlığın ve önemin karşılığını aldık. Başvurular önceki kanunlara göre rekor seviyelere ulaştı. Pazartesi günü bu konuda kapsamlı bir açıklamayı vatandaşlarımızla paylaşacağız."

AK PARTİ DÖNEMİNDE 60 MİLYAR DOLAR ÖZELLEŞTİRME

Türkiye'deki özelleştirme uygulamaları hakkında bilgi veren Bakan Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde artan ve kararlılıkla sürdürülen özelleştirme uygulamaları ile önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan gerek şirket, gerek varlık özelleştirmelerine devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, "AK Parti hükümetleri dönemine kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları yaklaşık 8 milyar dolar iken, hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen ve sözleşmeye bağlanan uygulamaların toplamı 60 milyar dolar düzeyine kadar yükseldi." ifadelerini kullandı.

Vergi denetim sistemini geliştirmeye ve etkinliğini arttırmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Ağbal, Vergi Denetim Kurulu'nun mevcut bilgi işlem altyapısını güçlendirdiğini, vergi denetiminde risk analizine daha fazla ağırlık verdiğini, vergi denetimlerinin daha etkin, verimli şekilde yapılabilmesi için kapsamlı rehber ve eğitim çalışmalarının da sürdürüldüğünü vurguladı.

Ağbal, "Özellikle son bir yılda memnuniyetle ifade etmek isterim ki vergi denetiminde vatandaşın hakkını, hukukunu güçlendiren, vatandaşın vergi denetimi sırasında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldıran önemli düzenlemelere imza attık. Artık vatandaş vergi denetimi sırasında her türlü hakkını bilmeye, hakkını takip etmeye ve vergi denetimine ilişkin de her türlü sorgulamayı yapabilme imkanına kavuştu." diye konuştu.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye de kararlılıkla devam ettiklerine işaret eden Maliye Bakanı Ağbal, bu anlamda Türkiye olarak bu alandaki uluslararası sözleşmelere tam uyumlu şekilde çağdaş uluslararası toplumun bütün ortak gayretlarına destek verdiklerini bildirdi.

Terörizmle mücadelenin güvenlik boyutunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Ancak terörizmin finansmanıyla mücadele de terörizmle mücadelenin olmazsa olmaz önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Başta FETÖ olmak üzere, diğer terör örgütleriyle mücadelede finans kaynaklarının tespiti, bunların çeşitli yöntemlerle dondurulması, engellenmesi yoluyla da MASAK, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla çok kapsamlı ortak çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Özellikle FETÖ'nün finans kaynaklarının tespiti ve bunlara ilişkin gerek yurt içinde gerek yurt dışında alınacak tedbirler konusunda MASAK, ilgili kurumlarımızla çok kapsamlı çalışmalar yapıyor."

2B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR

Hazine taşınmazlarını ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların hizmetine sunduklarını anlatan Ağbal, 2B kapsamında 2016 ekim ayı sonu itibarıyla 805 bin vatandaşın satın alma başvurusunu işleme koyduklarını kaydetti.

Bakan Ağbal, satışı yapılabilecek nitelikte olan taşınmazlar için 720 bin başvuru sahibinden 608 bin hak sahibine bugüne kadar 450 bin taşınmazın satıldığını ifade ederek, bu satışların toplam değerinin 8,7 milyar lira olduğunu anlattı.

Bu bedelin 5,3 milyar lirasının tahsil edildiğini, yapılan son düzenleme ile 2B Kanunu çerçevesinde daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi amacıyla, kapsamda yer alan vatandaşlara 6 aya kadar ilave başvuru hakkını getirdiklerini, hazineye ait tarım arazilerine ilişkin düzenleme çerçevesinde de bir süre uzatımına gittiklerini açıklayan Ağbal, "Bugüne kadar tarım arazilerinin satışında da yaklaşık 255 bin vatandaşımız başvuru yaptı, bunlardan 218 bin vatandaşımızın bu taşınmazları alabileceği şeklinde değerlendirmemiz oldu. Çalışmalar sonucunda satışa hazır hale getirilen 34 ilde satış işlemlerine başlandı. Bugüne kadar 6 bin 600 kişiye toplam 8 bin adet taşınmaz, 85 milyon lira bedelle satıldı, bu bedelin 41,5 milyon lirası tahsil edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir güçlü bir ekonomik büyümeye destek sağlamayı ve bu büyümenin toplumun tüm kesimlerine olumlu bir şekilde yansımasını hedeflediklerini vurgulayan Ağbal, bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğünün gerek küçük sanayi sitelerinin gerekse organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu taşınmazları temin etme konusunda yoğun bir ceht gösterdiğini aktardı.

Teşvik belgeli yatırımlara da değinen Ağbal, özellikle turizm bölgelerinde yatırımları teşvik etmek amacıyla 541 yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis ettiklerini bildirdi.

Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması yönünde de önemli uygulama ve düzenleme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Ağbal, "Muhasebat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de uluslararası muhasebe standartlarına tam uyumlu bir muhasebe sisteminin kurulması, uluslararası standartlara uygun bir istatistik sisteminin daha da geliştirilmesi, gerek Eurostat'a gerek IMF'e vermiş olduğumuz uluslararası istatistiklerin tam uyumlu olması noktasında da önemli düzenlemeleri bir bir hayata geçiriyoruz." dedi.

BAKANLIĞIN 2017 BÜTÇESİ

2017 gelir bütçesi üzerine da bilgi veren Ağbal, gelecek yıl merkezi patronaj bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 9,5 artışla 598,3 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Ağbal, "Vergi gelirlerinin yüzde 13,6 artarak 511,1 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 9,7 oranında azalarak 87,2 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın 2015 yılı kesin hesabı ile 2017 yılı gider bütçesine ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Ağbal, gelecek yıl bütçesi için 171,7 milyar lira ödenek teklif edildiğini bunun yüzde 1,6'sına tekabül eden 2,7 milyar liranın Bakanlığın kendi hizmetleri için, 1,9 milyar liranın personel ve sosyal güvenlik giderleri, 644,9 milyon liranın mal ve hizmet alım giderleri, 199,9 milyon liranın sermaye giderleri, 15,8 milyon liranın ise cari transferler için kullanılacağını kaydetti.

Bakanlık bütçesi için teklif edilen bütçe toplamı içesinden diğer idarelere aktarılmak üzere konulan ödenek tutarının toplam bütçe içeresinde yüzde 98,4'e denk geldiğini belirten Ağbal, bu kapsamda 64,2 milyar liranın Sosyal Güvenlik Kurumu, 58,4 milyar liranın mahalli idare payları, 11,4 milyar liranın fon payları, 24,2 milyar liranın yükseköğretim kurumları için, 6,4 milyar liranın yedek ödenekler için teklif edildiğini bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2017 gider bütçesi için teklif ettikleri ödenek tutarının 3 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müteveccih ödenek tutarının da 31,2 milyon olarak belirlendiğini aktardı.

"EKONOMİMİZ DİRENCİNİ KORUYOR"

Maliye Bakanı Ağbal, "Başta FETÖ tarafından tertiplenen alçak 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimize kasteden terör saldırılarıyla mücadele ettiğimiz bir yılı daha geride bırakıyor olmamıza rağmen, ekonomimiz ve mali yapımız bütün bu olumsuz koşullara rağmen direncini korumakta ve ortaya çıkan kırılganlık doğurabilecek iç ve dış faktörlere karşı kararlı bir şekilde, bunlar karşılanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ağbal, 2017 yılında da mali disiplinden taviz vermeyen, büyümeye destek olan ve yapısal reformları sürdüren bir maliye politikası anlayışını kararlılıkla devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Ağbal'ın sunumunun ardından, Kamu İhale Kurumu ile Kamu Gözetimi Kurumu'nun faaliyetleri ve bütçeleri için da bilgi verildi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Ahmet Hakan: Keşke Hakan Peker kelle paça içseydi
Ahmet Hakan: Keşke Hakan Peker kelle paça içseydi
Mustafa Keser: 20 yıl sonra Türk müziği mort olur!
Mustafa Keser: 20 yıl sonra Türk müziği mort olur!