Araç vergilendirilmesinde sistem değişiyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Araç vergilendirilmesinde sistem değişiyor

Meclis Genel Kurulu'nda, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: Merkezî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılacak.

-BESLENME YARDIMI YAPMAK- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmak olacak.

-BESLENME VE BARINMA YARDIMI- Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

-DOKUZ AYI GEÇEMEYECEK- Beslenme ve barınma yardımı, Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemeyecek.

Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenecek.

Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenecek. Yasa ile Emlak Vergisi Kanununun "Geçici muaflıklar" maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu'nda, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

-SERBEST BÖLGELERDE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ- Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar) geçici olarak Arazi Vergisinden muaf olacak.

-YATIRIM PROJELERİ- Yatırım projelerinin birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacağına ilişkin Kamu İhale Kanununda yer alan düzenlemeden merkezi el bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırım ve projeler istisna tutulacak. Yasa, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Buna göre, bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşlarından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katı olacak.

Yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi amaçlanıyor. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

-MOTORLU TAŞITLARDAN ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK- Araç vergilendirilmesinde sistem değişiyor. Yasa, Özel Tüketim Vergisi Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

Meclis Genel Kurulu'nda, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

-İKİ ÜNİVERSİTE KURULDU- Kabul edilen önergelerle iki üniversite kuruldu. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu. Kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ali Atay'a İlan-ı Aşk: Seni Çok Seviyorum
Ali Atay'a İlan-ı Aşk: Seni Çok Seviyorum
Serdar Bilgili, İş Adamı Hakan Uzan'ın Eşiyle Aşk Yaşıyor
Serdar Bilgili, İş Adamı Hakan Uzan'ın Eşiyle Aşk Yaşıyor