Milyonlarca memur vatandaş bu haberi bekliyordu! İşte alacakları ücret belirlendi!

Maaşlarla ilgili genelge duyuruldu. Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil olmak üzere aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak açıklandı.

Milyonlarca memur vatandaş bu haberi bekliyordu! İşte alacakları ücret belirlendi!
Milyonlarca memur vatandaş bu haberi bekliyordu! İşte alacakları ücret belirlendi! Mehmet Demirbilek

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam kararı resmileşti. Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidildi. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi. Bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre, 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.

Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak belirlendi. 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelgeye göre aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak olan yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 sıra Nolu Genelgede yüzde 2,5'luk ek zammın 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren maaşlara uygulanacağı belirtildi.399 sayılı KHK'nın 3/c bendi çerçevesinde sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı 12 bin 886 liraya yükseltildi. Yüzde 2,5'luk ek zamla birlikte 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle maaşlara yüzde 30,95 oranında zam yapılmış olacak. Kıdem tazminatı tavan tutarı 20221 Ocak 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10 bin 848 oldu. Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kurul olarak belirlendi.

Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu? En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak’ta ne kadar oldu? Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve ocak ayında ne kadar oldu? Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve ocakta ne kadar oldu? Emekli olacak kamu personeline ne kadar yol tazminatı ödenecek? Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı... Yeni şafak yazarı Ahmet Ünlü yazdı işte madde madde yeni ödemeler...

1- MAAŞ KATSAYILARI NE KADAR OLDU? 

Memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte Bakanlık yeni genelgeyi yayımladı ve maaş katsayıları belli oldu. Buna göre, aylık maaş katsayısı 0,235445, memuriyet taban aylık katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı için uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,074667 olarak belirlenmiştir.

2- MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLDU? 

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece’nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının ilk yarısındaki alt sınır aylık tutarı 4,289.4 TL’dir. 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55’inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre 2.500 TL’den az olamamaktadır.

3- EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI NEDİR, NASIL HESAPLANIR VE OCAK’TA NE KADAR OLDU? 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak ve sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500*0,235445 = 2.236,72 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 2022 yılının Ocak ayındaki emekli maaşı 17,032 TL, emekli ikramiyesi ise 271,214 TL’dir. Ocak ayındaki görev maaşı ise 32,815.64 TL’dir.(25 yıl hizmeti olan, evli ve eşi çalışmayan). Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda kamu personeli bulunmaktadır.

4- TAYIN BEDELİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR VE OCAKTA NE KADAR OLDU? 

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100* 0,235445 = 495,43 TL’dir.

5- HUZUR HAKKI NEDİR, ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR VE OCAK AYINDA NE KADAR OLDU? 

375 sayılı KHK’nin Ek 29’uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (.3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı’nca üç katına kadar artırılabilir.”

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,235445 = 2.119 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

6- KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR VE TUTARI NE KADAR OLDU? 

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren 10.848,59 TL olmuştur.

7- OCAK AYINDAN İTİBAREN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME TAVANI NE KADAR OLDU? 

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 12.886,55 TL’dir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.488,07 TL’dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.

8- MAL BEYANINDA ESAS ALINACAK ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLDU? 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/0/2022 tarihi itibarıyla 10.437,06 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

9- EMEKLİ OLACAK KAMU PERSONELİNE NE KADAR YOL TAZMİNATI ÖDENECEK? 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558 * 0,235445= 3.192,16 TL – 24,22 TL damga vergisi = 3.167,94 TL net ödeme yapılacaktır.

10- MAHALLİ İDARE PERSONELİNE ÖDENEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI NE KADAR ARTTI? 

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’dir. Yani 9500 * 0,235445= 2.684,07 TL’dir. Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

11- BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLARIN ÖDEYECEĞİ TUTAR ARTTI

Asker Alma Kanunu’nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır. Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı ocak ayı ve sonrasında 240.000 * 0,235445 = 56.506,8 TL olmuştur. (Vatan)

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Backlink Almanın Önemi ve SEO’daki Etkisi - Backlink nedir?
Backlink Almanın Önemi ve SEO’daki Etkisi - Backlink nedir?
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!