DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞARTLAR

Annenin doğum borçlanması yapabilmesi için doğum yaptığı tarihten önce sigortalı çalışmış olması, BağKur ödemiş olması ya da diğer sigorta kollarında uzun vade primini ya da kısa vade primini ödemiş olması gerekmektedir. Annenin doğum tarihinden önceki sürede eğer sigorta tescil kaydı yoksa doğum borçlanması hakkı yoktur. Yani özetle sigorta girişinden önceki doğumlar için borçlanma yapılamaz.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması için en düşük günlük borçlanma tutarı talep tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si olarak hesaplanır. Yani formül borçlanılacak gün sayısı X günlük brüt asgari ücretin %32’si şeklindedir.

DOĞUM BORÇLANMASINDA NEREYE BAŞVURULUR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.